loading please wait..

Leaf

Project Description

Leaf

Leaf, designed and inspired by the beauty of nature and structure. When autumn connects its grip on the nature and the tree crown lose their abundant glory, Leaf let the nature move into the office and home. The idea was to recreate the feeling I experience when spring and summer are in is full glory, for me the leaves are a symbol of this rebirth.

Leaf, utformad och inspirerad utifrån naturens skönhet och uppbyggnad. När hösten kopplar sitt grepp om naturen och bladverken förlorar sin ymniga glans låter Leaf naturen flytta in i kontor och hem. Tanken var att återskapa känslan jag upplever när våren och sommaren står i sin prakt, för mig är bladen just symbolen för denna pånyttfödelse

 

 

Project Details

  • Client Johanson Desing
  • Tags sound absorber
View Project
UA-21540920-1