loading please wait..

stealth

Project Description

STEALTH

Fascinated by angles and its complexity together with stealth technology has this lounge chair been born.

If you look at the seat from a plane in the middle there are not two equal angles in the chair. If you then look at the “wings” they seem to be planar surfaces but are in fact all twisted in its axes to make this construction possible.

The all-different surfaces create a welcoming and comfortable lounge chair. The Stealth chair has been developed together with Johanson Design and was made possible thanks to a high level of craftsmanship.

 

Fascinerad av vinklar och dess komplexitet tillsammans med smygteknik har denna fåtöljblivit född.
Om du tittar på sätet från ett plan i mitten finns det inte två lika stora vinklar i stolen. Om du sedan tittar på ”vingarna” de verkar vara plana ytor men är i själva verket alla vriden i sin axelför att göra denna konstruktion möjlig.
Den helt olika ytor skapar en välkomnande och bekväm fåtölj. Den Stealth Stolen har utvecklats tillsammans med Johanson Design och har möjliggjorts tack vare en hög nivå av yrkesskicklighet.

Project Details

  • Client Johanson Design
  • Tags chairs
View Project
UA-21540920-1